ΗΛΕΚ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ Η/Ζ

Ηλεκτρικοί πίνακες για την αυτόματη μεταγωγή τροφοδοσίας των καταναλώσεων από το δίκτυο πόλεως ή το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Τοποθετούνται σε εγκαταστάσεις νοσοκομείων, βιομηχανιών, κτιριακών συγκροτημάτων και όπου αλλού απαιτείται εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ζ).

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Οι πίνακες αυτοί είναι μεταλλικοί επίτοιχοι ή τύπου πεδίου,βαθμού προστασίαςΙΡ54, κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα DCP πάχους 1,5 - 2mm.
Ο τύπος και oι διαστάσεις των πινάκων είναι ανάλογες του εξοπλισμού του κυκλώματος ισχύος που περιλαμβάνει τις διατάξεις :

 

Προστασίας καταναλώσεων (φορτίων).
Προστασίας ηλεκτρογεννήτριας
Αυτόματης μεταγωγής.

 

Ο έλεγχος αυτόματης λειτουργίας του συστήματος γίνεται μέσω ηλεκτρονικής μονάδας με μικροεπεξεργαστή ειδικά σχεδιασμένο για λειτουργία εφεδρικού Η/Ζ.
Ο αυτοματισμός του πίνακα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες.

 

Επιτήρηση τάσης δικτύου.
Εντολή και έλεγχο λειτουργίας Η/Ζ.
Έλεγχο τάσης, συχνότητας, ρεύματος ηλεκτρογεννήτριας.
Ενδείξεις λειτουργίας και σφαλμάτων.
Επιλογή αυτόματης - χειροκίνητης λειτουργίας.
Δυνατότητα Σύνδεσης με Σύστημα Τηλεεποπτείας (SCADA) και μετάδοσης στοιχείων μέσω modem.

 

ΙΣΧΥΣ : KVA.
Ονομαστική Ενταση Λειτουργίας : 100-2000 Α

 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ :

 

IEC - 439-1
IEC - 439-2

 

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ:  +30 210 6232 848