ΗΛΕΚ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΛΕΚ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ

Εκτός των τυποποιημένων εκκινητών (DOL ή Y/Δ) μελετάμε σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ηλεκτρικούς πίνακες εκκινητών σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
Ο τύπος του κινητήρα, η εφαρμογή, ο τρόπος εκκίνησης και ο χώρος εγκατάστασης του είναι παράμετροι που μελετώνται για το σωστό σχεδιασμό και κατασκευή του αντίστοιχου ηλεκτρικού πίνακα.
Σήμερα, με τις νέες μεθόδους λειτουργίας των κινητήρων όπως οι ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών σε συνδυασμό με τις κλασικές αλλά πάντα χρήσιμες μεθόδους (απ’ ευθείας, Υ/Δ, αυτομ/της, στραγγαλιστικό πηνίο) η επιλογή εκκινητή αποτελεί αντικείμενο μελέτης όχι μόνο τεχνικών αλλά και οικονομικών στοιχείων.

Η εμπειρία μας στη μελέτη και στην κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων εκκινητών έχει δώσει σωστές λύσεις σε εφαρμογές όπως αντλιοστάσια, ταινιόδρομοι, ανεμιστήρες, σπαστήρες κλπ.)

1.Ηλεκτρικός πίνακας αυτομάτου εκκινητή απ’ ευθείας (DOL) Ισχύος 5.5HP/400V για αντλητικό συγκρότημα.

2.Ηλεκτρικός πίνακας αυτομάτου εκκινητή αστέρα – τρίγωνο (Y/Δ) ισχύος 40HP/400V για αντλητικό συγκρότημα.

3.Ηλεκτρικός πίνακας αυτομάτου εκκινητή αστέρα – τρίγωνο (Υ/Δ) Ισχύος 75HP/400V, σε αντιεκρηκτικό ερμάριο EexbT11.

4.Ηλεκτρικός πίνακας αυτομάτων εκκινητών λειτουργίας αντλιοστασίου.

5.Ηλεκτρικός πίνακας αυτομάτου εκκινητή Υ/Δ, ισχύος 400HP/400V. Κατάλληλα διαμορφωμένες μπάρες χαλκού στο κάτω μέρος του πίνακα, επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή σύνδεση των καλωδίων εισόδου – εξόδου.

6.Ο εξοπλισμός και τα καλώδια των κυκλωμάτων αυτοματισμού (και ισχύος όταν κρίνεται απαραίτητο) φέρουν σημάνσεις σύμφωνα με τα σχέδια.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

 

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ:  +30 210 6232 848